Pelastus katsomalla Kristukseen

Ennen perheemme lähtöä Thaimaahan 01.01.2020 uudelle lähetystyöjaksolle, sain eräässä kotirukouskokouksessa merkittävän Raamatun sanankohdan Herralta:
"Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu." Psalmi 91:7

Ihmettelin kanssarukoilijoitten kanssa mitä oli tulossa Thaimaan työjaksollamme -- jälleenkö tsunami, (niin kuin vuonna 2004), tulvia, mellakointia, sisällissota vaiko joku kulkutauti, jne.? Heti saavuttuamme Thaimaahan, aloimme kuulla koronavirusuutisia Kiinasta ja tauti levisi yli Kiinan rajojen, ensimmäiseksi Thaimaahan. Sittemmin se on levinnyt jo kaikille maailman mantereille. Tämä saamamme raamatunlause oli silloin lohtunamme ja tukenamme. Jumala oli halunnut jo etukäteen meitä vahvistaa Hänen Sanallaan. Samassa Raamatun luvussa puhutaan yön kauhuista, päivällä lentävistä nuolista, pimeällä kulkevasta rutosta ja päiväsydännä häviötä tekevästä kulkutaudista, joita meidän ei tarvitse pelätä silloin kun Jumala on meidän turvamme ja saamme suojan Häneltä.

En usko -- vaikka meillä on Raamatussa tällainen kohta -- että meidän tulee uhkarohkeasti ohittaa kaikki lääketieteen varoitukset asiasta, vaan on hyvä, että noudatamme neuvoja lääkäreiltä ja asiantuntijoilta, estääkseen taudin leviämistä. Hyvät opastukset myös tässä asiassa ovat kuin tieviitoitukset, jotka auttavat meitä pysymään tiellä. Jeesus on kuitenkin turvamme yli kaiken, sillä ihmisten löytämät pelastuskeinot ovat epävarmoja, mutta Jumala pystyy tekemään yliluonnollisesti sen, mitä ihminen ei pysty tekemään. Jeesus on tie, totuus ja elämä meille!

Haluan rohkaista jokaista lukijaa luottamaan kaikissa asioissa Jeesukseen ja luovuttamaan kaikki asiat Hänelle. Tällä hetkellä suurimmat huolet etupäässä saattavat olla juuri tämä koronavirukseen sairastumisen vaara ja kuoleman pelko, yhtä hyvin kuin taloudelliset vaikeudet, monesti myös johtuen tästä kulkutaudista. Sana kehottaa meitä näin 1 Pietarin kirjeessä 5:7: "...heittäkää kaikki murheenne Hänen päällensä, sillä Hän pitää teistä huolen." Silloinkin, kun meillä on tällaisia huolia, voimme luottaa Jeesuksen apuun, "sillä Hän itse on sanonut: ’En minä sinua hylkää enkä sinua jätä; niin että me turvallisin mielin sanomme: 'Herra on minun auttajani, en minä pelkää;..." Heprealaiskirje 13:5-6. Samassa kohdassa myös sanotaan: "Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen mitä teillä on." Myös samasta asiasta kehotetaan ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle 6:8 näin: "...kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin..." ja 1 Tim 6:6 nimittää suureksi voitoksi sen, että meillä on "jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa."

Eräs ryhmä Jumalan kansaa olivat kerran kovin tyytymättömiä olosuhteisiinsa ja syyttivät niistä Jumalaa ja johtajaansa Moosesta. Tästä kerrotaan 4 Mooseksen kirjassa 21:5 näin: "...kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: 'Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan.' " Tämä israelilaisten tyytymättömyys johti siihen, että Jumala lähetti tämän kansan pariin myrkkykäärmeitä, jotka purivat ja tappoivat monia heistä. Tänäkin päivänä löytyy paljon tyytymättömyyttä maailmasta, kun ihmiset tavoittelevat omaisuuksia, kunnia ja mainetta mielin määrin. Jumala on sallinut koronaviruksen maailmaan tulevaksi herättääkseen ihmisiä etsimään ensisijaisesti tärkeimpiä elämän ja ikuisuuden arvoja; tärkeimmät arvot ihmiselle ovat hänen sielunsa pelastuminen ja iankaikkisen elämän saavuttaminen Jeesuksen Kristuksen kautta.

Israelin kansa teki parannuksen synnistään, joka oli tyytymättömyys Jumalaa ja Moosesta kohtaan ja joka tuli ilmi heidän valittavan ja epäkunnioittavan puheensa kautta. He saivat syntinsä anteeksi ja saivat myös parantumisen keinon käärmeitten puremasta -- katsomalla pronssikäärmettä tangon päässä, jonka Mooses heille pystytti Jumalan käskystä. Se oli esikuva Jeesuksesta, joka nostettiin ristin puulle, että me saisimme syntimme anteeksi Hänen ristinsä sovitustyön kautta, saisimme vapautuksen synnin palkasta, joka on kuolema, saisimme ottaa Häneltä vastaan sielujemme pelastuksen ja saisimme myös parantua sairauksistamme Hänen armonsa kautta. "...Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä." (Johanneksen evankeliumi 3:14-15). Katsomalla, siis uskomalla, Häneen me saamme syntimme anteeksi ja saamme syntyä uudesti Jumalan lapsiksi. Häneltä saamme avun maalliseen elämäämme ja saamme myöskin ikuisen taivasosuuden. Hän myös armossaan voi parantaa meidät maallisista sairauksista ja suoda jatkuvuuden maallisen elämään, jota eivät edes lääkärit voi tehdä! "…Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden...ja Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu." (Jesaja 53:5). Katsomalla Jeesukseen, siis uskomalla Jeesukseen, tämä kaikki on mahdollista!

Elizabeth Laine-Pajunen