Lähetystyö

Lähetystyö on evankeliumin, ilosanoman julistamista kaikille luoduille, joita Jumala rakastaa. Se on Hänen rakkaudellisen tahtonsa julistamista ihmiskunnalle. Jumala on kerran oman päätöksensä mukaan tuomitseva maailman, mutta ei tahdo että yksikään joutuisi tuomittavaksi kadotukseen eroon Hänestä, vaan että kaikki tulisivat pelastetuiksi Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta. Joh 3:16 Niin on Jumala maailmaa rakastanut... Tämä on minusta lähetystyön perusta ja maailman tärkein sanoma, joka on annettu seurakunnan vietäväksi, julistettavaksi ja elettäväksi kaikkialla maailmassa.

Lähetystyö ei ole syntynyt ihmisen keksinnöstä ja ajatuksesta, vaan sen lähtökohtana on Jeesuksen antama lähetyskäsky. Lähetyskäsky annetaan jokaisessa evankeliumissa (Matt 28:18-20, Mark16:15, Luuk 24:47-48, Joh 20:21). On siis kyse todellakin tärkeästä asiasta. Lähetystyö on raamatullista ja raamatullisena seurakuntana ja opetuslapsina me toteutamme lähetyskäskyä. Lähetyskäsky on Jumalan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen tahdon toteuttamista. Lähetystyötä tekemällä me osoitamme kuuliaisuutta Jumalan koko kolminaisuudelle. Seurakuntana tahdomme olla Jumalan tahdon toteuttaja!

Seurakuntamme on Jumalan ruumis, joka toimii maailmassa Jumalan näkyvänä ilmentymänä. Me olemme Jumalan kädet, jalat, silmät, korvat, sydän, joka tuntee sääliä ja hätää kadotuksen tiellä olevista ihmisistä. Sinä ja minä olemme ne laupiaat samarialaiset, hyvät paimenet, jotka etsivät kadonneita kaikkialta. Jeesus lähetti meidät kaikkeen maailmaan. Mark 16:15. Me tahdomme olla mukana, jotta syntyisi uusia seurakuntia ympäri maailman ja uskon kuuliaisuutta Jeesus-nimeä kohtaan!

Jumala ei etsi lähetystyöhön ensisijaisesti lähetyssaarnaajia, vaan aivan tavallisia kristittyjä, jotka asettuvat Jumalan johdatettavaksi, niin että he voivat löytää oman tehtävänsä evankeliumin saattamisessa ihmisten tietoon lähellä ja kaukana. Seurakuntana sitoutukaamme rukoilemaan lähetystyön puolesta ja rukous saakoon meidät liikkeelle tekemään niitä konkreettisia asioita, joita lähetystyön edistäminen paikallisseurakuntien kautta kaikkeen maailmaan tarvitsee.

Annetaan yhdessä lähetystyölle enemmän aikaa, ajatuksia, resursseja ja rukouksiamme. Nähkäämme lähetystyö seurakunnan ydintehtävänä, ei anneta sen ajautua vain joidenkin yksittäishenkilöiden puuhasteluksi. Tämä on MEIDÄN JUTTU! Pitäkäämme yhdessä huolen siitä, että kukaan ei jää Jumalan armosta osattomaksi - mikäli se meistä riippuu.

Leif